CHUỐI, LOẠI CÂY PHÙ HỢP CHO PHÁT TRIỂN NÔNG TRẠI BỀN VỮNG

Với mục tiêu làm ra những Sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho con người, chúng tôi nuôi – trồng các loại cá, các loại cây ăn quả, các loại rau theo phương pháp Thuận tự nhiên. Trong các loại cây trồng hiện tại trên nông trại, chúng tôi trồng 3 loại chuối khác …

CHUỐI, LOẠI CÂY PHÙ HỢP CHO PHÁT TRIỂN NÔNG TRẠI BỀN VỮNG Read More »