CHUỐI, LOẠI CÂY PHÙ HỢP CHO PHÁT TRIỂN NÔNG TRẠI BỀN VỮNG

Với mục tiêu làm ra những Sản phẩm an toàn, chất lượng cao cho con người, chúng tôi nuôi – trồng các loại cá, các loại cây ăn quả, các loại rau theo phương pháp Thuận tự nhiên.

Trong các loại cây trồng hiện tại trên nông trại, chúng tôi trồng 3 loại chuối khác nhau: Chuối mắn mít, Chuối lùn và Chuối tây. Toàn bộ cây chuối không bị bỏ đi một phần nào:

Lá chuối già, được cắt cho Cá ăn như là một loại cỏ thay thế.

Quả chuối, là thực phẩm rất tốt cho con người.

Thân cây chuối, sau khi thu hoạch Buồng chuối sẽ chặt hạ để xuống đất cho hoai mục làm mùn cho đất.

Chúng tôi trồng cây chuối xung quanh bờ ao, xung quang nông trại và sử dụng toàn bộ cây chuối trong quá trình phát triển nông trại. Nó không kén đất, phát triển rất tốt. Từ đó tạo ra một chuỗi thức ăn kép kín trong mô hình nông trại.

Bạn có thể theo dõi thêm nhiều chia sẻ hơn từ chúng tôi bằng cách theo dõi kênh Fanpage khi bấm vào đường link bên dưới:

https://www.facebook.com/nguyenducmanh.lifecoach

Hải dương, 08/09/2023

Nguyễn Đức Mạnh

Founder Đức Mạnh Quang Minh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *